de Der grosskarierte Podcast Ein Podcast der SchuelerInnen der Berufsfachschule f. Wirtschaft u Technik Dresden. Thu, 17 Jun 2021 17:46:10 +0000 PodHost Feed Generator 2.4 (https://www.podhost.de) Tüv-Rheinland no no Schülerfirma Grosskariert Der SchülerPodcast Umfrage Wahrsager Fri, 12 Feb 2010 10:52:41 +0100 https://sfgk-dresden.podspot.de/post/umfrage-wahrsager 388a8262f04b0f1d6f6ee30f9684690a 0 Interview mit Steffi zum Beruf Cutter Fri, 12 Feb 2010 07:40:25 +0100 https://sfgk-dresden.podspot.de/post/interview-mit-steffi-zum-beruf-cutter 8a4b99fb330b9e9818cccb322715bf95 0 Interview mit dem Tontechniker Ralf Thiele Fri, 12 Feb 2010 07:34:39 +0100 https://sfgk-dresden.podspot.de/post/interview-mit-dem-tontechniker-ralf-thiele a846c4660062cab1ce29bfac41e7c705 0 Interview mit Frau Nebe Wed, 10 Feb 2010 21:30:48 +0100 https://sfgk-dresden.podspot.de/post/interview-mit-frau-nebe 9710a23fea7e644b607d7eefdfc57135 0 Hubschrauberpilot Fri, 23 Oct 2009 10:20:02 +0200 https://sfgk-dresden.podspot.de/post/hubschrauberpilot d020aa12fedb6cc5e25c4d166552856d 0 Parkour Fri, 23 Oct 2009 10:02:57 +0200 https://sfgk-dresden.podspot.de/post/parkour cbbc4bb50a773d3937cdc382cce4df51 0 Interview zum Thema Spieletester Fri, 03 Jul 2009 06:41:53 +0200 https://sfgk-dresden.podspot.de/post/interview-zum-thema-spieletester 0a5899de431692c3ded96d435b12db17 0 Ein Interview zum Thema Musik Fri, 03 Jul 2009 06:41:28 +0200 https://sfgk-dresden.podspot.de/post/ein-interview-zum-thema-musik b124afd66186b06371a01c154f7b65e3 0 Podcast Martin Kiefer Vermessunstechniker Fri, 03 Jul 2009 06:40:56 +0200 https://sfgk-dresden.podspot.de/post/podcast-martin-kiefer 9db22830dbe7fd52c6da22c15b7b13a9 0 Ein Interview zum Berufsfeld Tourismus Fri, 20 Feb 2009 12:58:57 +0100 https://sfgk-dresden.podspot.de/post/ein-interview-zum-berufsfeld-tourismus f6a6a472a16e3a162bb79086736660f1 0